1. Kirjautuminen ja etusivu

Videolla käydään läpi Dialog-alustalle kirjautuminen ja puheterapeutin oletusnäkymä.

2. Tehtäväformaatit ja tehtävätyypit

Videolla esitellään Dialog-alustan eri tehtäväformaatit ja tehtävätyypit.

3. Puheharjoitus

Videolla esitellään puhepohjainen harjoitustyyppi ja siihen vastaaminen.

4. Kirjoitusharjoitus

Videolla esitellään kirjoitusharjoitus, sekä siihen vastaaminen.

5. Palaute ja yhteenveto

Videolla käydään läpi harjoituksen yhteenveto sekä palautteenanto alustan ja tehtävien jatkokehitystä varten.

6. Muokkaa harjoituksia -näkymä

Videolla esitellään Muokkaa harjoituksia -näkymä, jossa näet omat harjoituksesi, suosikkiharjoituksesi, sekä muiden tekemät harjoitukset.

7. Uuden harjoituksen luominen

Videolla näytetään kuinka luot uuden puheterapiaharjoituksen.

8. Harjoituksen muokkaaminen

Videolla näytetään kuinka voit muokata olemassa olevaa puheterapiaharjoitusta.

9. Uuden potilaan lisääminen

Videllä näytetään kuinka lisäät uuden potilasprofiilin alustalle.

10. Harjoituksien valitseminen potilaalle

Videolla näytetään kuinka voit valita yksilöllisiä harjoituksia potilaan kotiharjoittelua varten.