1. Kirjautuminen ja etusivu

Videolla käydään läpi Dialog-alustalle kirjautuminen ja potilaan etusivu-näkymä.

2. Tehtäväformaatit ja tehtävätyypit

Videolla esitellään Dialog-alustan eri tehtäväformaatit ja tehtävätyypit.

3. Puheharjoitus

Videolla esitellään puhepohjainen harjoitustyyppi ja siihen vastaaminen.

4. Kirjoitusharjoitus

Videolla esitellään kirjoitusharjoitus, sekä siihen vastaaminen.

5. Palaute ja yhteenveto

Videolla käydään läpi harjoituksen yhteenveto sekä palautteenanto alustan ja tehtävien jatkokehitystä varten.