1. Kirjautuminen

Videolla käydään läpi Dialog-alustalle kirjautuminen.

2. Tehtävätyypit

Videolla esitellään Dialog-alustan eri tehtäväformaatit ja tehtävätyypit.

3. Puheharjoitus

Videolla esitellään puhepohjainen harjoitustyyppi, harjoitukseen vastaaminen ja palaute.

4. Kirjoitusharjoitus

Videolla esitellään kirjoitusharjoitus, harjoitukseen vastaaminen ja harjoituspalaute.

5. Luetun ymmärtäminen

Videolla esitellään luetun ymmärtämisen harjoitus ja harjoitukseen vastaaminen.

6. Kuullun ymmärtäminen

Videolla esitellään kuullun ymmärtämisen harjoitus ja harjoitukseen vastaaminen.

7. Monivalinta-vastausformaatit

Videolla esitellään tarkemmin eri vastausformaatit (kuvavaihtoehdot, tekstivaihtoehdot ja kyllä/ei -vastausvaihtoehto) luetun ja kuullun ymmärtämisen harjoituksiin.

8. Harjoituskirjasto

Videolla esitellään Harjoituskirjasto -näkymä, jossa näet omat harjoituksesi, suosikkiharjoituksesi, sekä muiden tekemät harjoitukset. Näkymässä pääset myös luomaan uusia harjoituksia, muokkaamaan omia harjoituksia ja esikatselemaan alustalta löytyviä harjoituksia.

9. Puhe- ja kirjoitusharjoituksen luominen

Videolla näytetään kuinka voit luoda uusia puhe- ja kirjoitusharjoituksia Dialog-alustalle.

10. Luetun ja kuullun ymmärtämisen harjoituksen luominen

Videolla näytetään kuinka voit luoda uusia luetun ja kuullun ymmärtämisen harjoituksia Dialog-alustalle.

11. Harjoitusten muokkaaminen

Videolla näytetään kuinka voit muokata harjoituksia Dialog-alustalla.

12. Kuvien lisääminen

Videolla näytetään kuinka voit lisätä kuvia Dialog-alustalle.

13. Lisää uusi kuntoutujatili

Videolla näytetään kuinka lisäät uuden kuntoutujatilin Dialog-alustalle.

14. Valitse harjoituksia kuntoutujalle

Videolla näytetään kuinka voit valita yksilöllisiä harjoituksia kuntoutujan kotiharjoittelua varten.

Tilin aktivointi

Videolla näytetään miten puheterapeutti-tili aktivoidaan tilin luomisen jälkeen. Potilastili voidaan aktivoida vastaavalla tavalla Kuntoutuja -kirjautumissivulla.

Salasanan vaihtaminen

Videolla opastetaan salasanan vaihtamisessa.