1. Kirjautuminen

Videolla käydään läpi Dialog-alustalle kirjautuminen.

2. Puheharjoitus

Videolla esitellään puhepohjainen harjoitustyyppi, harjoitukseen vastaaminen ja palaute.

3. Kirjoitusharjoitus

Videolla esitellään kirjoitusharjoitus, harjoitukseen vastaaminen ja palaute.

4. Luetun ymmärtämisen harjoitus

Videolla esitellään luetun ymmärtämisen harjoitustyyppi ja harjoitukseen vastaaminen.

5. Kuullun ymmärtämisen harjoitus

Videolla esitellään kuullun ymmärtämisen harjoitustyyppi ja harjoitukseen vastaaminen.

6. Monivalinta-vastausformaatit

Videolla esitellään tarkemmin eri vastausformaatit (kuvavaihtoehdot, tekstivaihtoehdot ja kyllä/ei -vastausvaihtoehto) luetun ja kuullun ymmärtämisen harjoituksiin.

7. Palaute ja yhteenveto

Videolla käydään läpi harjoituksen yhteenveto sekä palautteenanto alustan ja tehtävien jatkokehitystä varten.